iGaming-marknaden växer i Sverige

By Allmänt, Nya Casino, Uncategorized

iGaming i Sverige och Europa

Online-spelmarknaden har på senaste tiden vuxit i en exponentiell takt över hela Europa och med detta har kravet på nya regler inom branschen även ökat. Pressat av Europeiska kommissionen har ett antal medlemsstater infört nya iGaming-regleringsramar under det senaste decenniet. I de flesta fall har de nya regimerna slappt på vissa begränsningar och istället öppnat ländernas marknader för internationella onlinespelopperatörer.

igaming

Det finns emellertid jurisdiktioner där tillhandahållandet av alla (eller de flesta) typerna av speltjänster fortfarande faller under räckhåll för ett statsstyrt monopol. Det har på senare tid blivit ett allmänt erkänt faktum att Sverige är bland de europeiska länderna i världen som har störst potential för en lukrativ iGaming-marknad. Titta till exempel bara på uppköpet av casinosidor som giganten RakeTech gjorde i Sverige nyligen. Ändå har lagstiftare länge gynnat monopolsystemet och avfärdat uppmaningar till ändringar i det lokala regelverket.

Utvecklingen från de senaste åren har visat att det existerande tillståndet så småningom kan genomgå vissa förändringar; eftersom den svenska regeringen har lanserat en ”övervakningssond” i landets spelindustri. Som förklarat är syftet med översynen att avgöra huruvida monopolmodellen fortfarande är bäst för svenska kunder – den lokala spelmarknaden och landets ekonomi i helhet.

Enligt tidigare medierapporter kan resultaten bli publicerade ganska snart. Att skapa ett effektivt regelverk, som bland annat är förenligt med EU:s-lagstiftning, är en tidskrävande och noggrann process, så det kan därför ta minst ett år innan den svenska marknaden öppnas officiellt för internationell verksamhet. Men tänk på att det finns möjligheten att lagstiftare beslutar att inte öppna marknaden alls, och då istället behålla monopolsystemet.

Spel i Sverige – Vad är lagligt och vad är det inte?

När det gäller juridisk status kan man säga att det finns två huvudtyper av speltjänster som erbjuds inom Sveriges gränser – reglerade och oreglerade. Här är det viktigt att notera att oreglerade tjänster inte är strängt förbjudna enligt landets befintliga lagar; men är inte särskilt välkomna av myndigheter.

Svenska Spel har sedan flera år levererat reglerade spelalternativ;  både när det gäller landbaserade och online-spel, som bygger på det svenska statsstyrda monopolet. Med andra ord har den svenska regeringen beviljat tillstånd för casinospel, olika spelautomater och flera andra tjänster genom sin speciellt utvalda enhet: Lotteri-inspektionen, vilket är den tillsynsmyndighet som är skyldig att utfärda tillstånd för tillhandahållande av speltjänster samt att säkerställa att sådana tjänster görs tillgängliga för spelkunder på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

En titt på den senaste spelstatistiken från Lotteriinspektionen visar att Sveriges reglerade spelmarknad har ökat under 2016 jämfört med föregående år. All reglerade spelverksamheter genererade totalt 8,2 miljarder kronor (924,5 miljoner dollar) i brutto spelintäkter under andra kvartalet 2016 vilket återspeglar en ökning med 4% jämfört med 2015.